Tuesday, September 29, 2015

GIAO ... VÀ THỪA


Tác giả: Xuân Đức


Đang khi tất bật nắng mưa
Bỗng dưng thành kẻ dư thừa chơi rông

Hôm qua cà-vạt, vét-tông
Bỗng dưng nay đã lông bông rượu trà

Nhà văn, nhà kịch, nhà...nhà..
Bỗng dưng ở đậu người ta...tức cười !

Ô hô một phút giao thời
Cho ta nhận mặt ai người tri âm !

3/2007


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan