Wednesday, September 30, 2015

Thăm một người bạn bị bệnh tiểu đường


Tác giả: Xuân Đức

 Nghe tin chú đái tháo đường
Anh vừa giận lại vừa thương chú nhiều
Giận vì chú chẳng nghe theo
Lời anh khuyên bảo đã nhiều năm nay
Thương vì của ngọt, men say
Làm quan ai chẳng đêm ngày được dâng.

Ngọt ngoài môi. ngọt trong lòng
Say trên bục lớn, say phòng kín hơi...
Ngọt chi nịnh nọt mấy lời
Say chi tâng bốc vài nơi diễn đàn ?
Làm quan : đông bắc tây nam
Xưa nay có chút lòng tham...chuyện thường
Được bao nhiêu cất vào rương
Phòng khi thất thế lo đường rút lui
Hay chi say khướt ngọt bùi
Để nay đái tháo ra ngoài...kiến bâu.

Thương chú anh chẳng thăm đâu
Gửi cho liều thuốc biết đâu lại lành
Rằng của ngọt phải cai dần
Hãy tập quen vị cơ hàn, đắng cay...

5/008 Đăng ngày 18/05/2008
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: khách hàng - 18/05/2008

Thuốc của ông hay thiệt cho tôi xin một thang mang về cho ông nhà tôi uống phòng nhé làm quan khổ một, vợ quan còn khổ mười ông ạ
  Gửi bởi: Môn Sinh - 18/05/2008

Sự đời của ngọt lại chua
Ngọt thì ngoài lưỡi cay chua tận lòng
Bọt bia là bạn bốc đồng
thương nhau ta nhớ dặn lòng đừng quên
Ở đời ai chẵng muốn khen
Lời khen có lúc thành men chết người
Nhưng thôi chuyện đã lỡ rồi
Mau lo thang thuốc đừng ngồi bi quan
Chân tình bác Trúc sớt san
Cũng vì thương bạn mới can đôi lời
Thì ra trăm sự cuộc đời
Đọc thơ ta muốn  khóc cười với thơ .
 

  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/05/2008

Gửi bạn khách hàng :
Nếu đem ra xử cửa quan
Chồng bị một trượng, vợ cần trăm roi
Dù ngàn kẻ đón người mời
Cũng không bằng được nửa lời vợ xui
Cửa trước thường vắng bóng người
Cửa sau hẹp lại tới lui ầm ầm
Thang thuốc này chia ba phần
Chồng chỉ một, vợ nên cần gấp đôi

 

  Gửi bởi: Xuân Đức - 18/05/2008

Gửi bạn Môn sinh :
Chuyện này nói để ngừa xa
Việc đã lỡ cũng tại ta một phần
Khuyên bạn mà mình chẳng kiêng
Chiều nào mình cũng say mèm Đồng soi !!!
Cũng may ta sống mặn mòi
Có chút ngọt, lẫn chút cay xé lòng
Dẫu không bụng phệ, má hồng
Nhưng không đái tháo ra đường như ai !
Hi hi..
 

  Gửi bởi: Môn sinh - 18/05/2008

Khách sang không tới Đồng Soi
Họ vào phòng lạnh hết oi hết nồng
Có em ngồi tựa bên chồng
Rót bia, lau mép chăm trông các chàng
Còn ta ta chẵng thèm màng
Buồn ra sông nước tàng tàng vài ly
Uống là uống để nhâm nhi
Cho tan sầu muộn cho thi hứng vào
Đồng Soi ơi ta xin chào
Nhắc ta đừng uống tới trào đường ra
Có trào thì trào thi ca
Đừng trào đường mật để ta đau lòng

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan