Wednesday, September 30, 2015

Uống cà phê sáng


Tác giả: Xuân Đức

Nhấp chút đắng lúc bình minh
Lâu lâu thành quen rồi nghiện
Rồi cảm thấy sung sướng
Khi mỗi ngày được nuốt cái gì đó rất khó trôi .

Mỗi ngày được nghe cái gì đó rất chướng tai
Được nhìn cái gì đó rất nhức nhối
Đựoc hít cái mùi gì không chịu nổi
Lâu lâu rồi cũng thành quen
Như thể là điều tất nhiên
Cứ mỗi ngày khi bình minh lên.


 16/3/2008

Đăng ngày 16/03/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan