Saturday, October 17, 2015

Hội thảo khoa học tại Hội An về vấn đề Dân tộc và Hiện đại trong VHNT Việt Nam hiện nay

Tác giả: Xuân Đức

xuanduc.vn: Vừa ở Hội An về, chẳng nhớ được chuyện gì cả vì đầu óc không thật tập trung lắm vào chuyện Dân tộc và hiện đại. Thôi đưa lên trang mấy cái ảnh cho oai và để ai quan tâm tới vấn đề to lớn này có thể nhìn thấy có ai ở Hội An


Ông Phùng Hữu Phú khai mạc hội thảo


Ông Tô Huy Rứa chỉ đạo hội thảo


 Đoàn chủ tịch: ( từ trái qua) Hữu Thỉnh, Hồng Vinh, Đào duy Quát, chị Giáng Hương


Nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân
Thứ trưởng Lê Tiến Thọ và..ai đó..

Cụ thiếu tướng , nhà văn Nguyễn Chí Trung..một người cực kì mẫn cán.


 Đăng ngày 05/08/2009
Ý kiến về bài viết
  Gửi bởi: Nico - 06/08/2009

Bữa đầu thì rất xôm tụ
Bữa sau thì khách vắng hoe
Cái tính đầu voi đuôi chuột
Xem ra triệt để Lão hè?

Lão dạo ni chơi bát ngát
4 sao rồi đến... ngàn sao
Vi vu Lão quên cả tính
Dân tộc hiện đại thế nào

Con chạy vô ra mải miết
Mấy ngày chẳng thấy Lão đâu
Ngàn sao không intenet
Ai hay Lão ở phương nào.

70 vẫn mê ca múa
Trên đời chỉ một Lão thôi
ăn chơi để bù gian khổ
Bao năm súng đạn một thời

Con ngắm con nhìn mấy ảnh
Toàn thấy các cụ đã già
cười duyên móm ma móm mém
Yêu sao bô lão hội ta

He,he...sợ Lão mang cán chổi ra nên con xì-tốp, còn không vẫn còn dài nữa.
  Gửi bởi: Lão Trang - 06/08/2009

Gửi Nico:
Ở nhà cứ tưởng mình là Lão
Đến nơi tự thấy vẫn thiếu nhi
Khoa học phải đến kì đắc đạo
Nếu không tóc trắng cũng răng lìa..
He he..

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan