Saturday, October 3, 2015

Phương ấy


Tác giả: Lão Trang

Đôi khi ngỡ đã quên
Phương ấy...
Như trùng khơi vời vợi
Sóng âm âm vỗ mãi
Trong lòng.
Đôi khi ngỡ rất gần
Phương ấy..
Giấc ngủ cứ chập chờn
Ta như già thêm dăm tuổi
Thao thức trở trăn
Ta như trẻ thêm
Dăm tuổi
Tự nghe tim mình
Râm ran.

Đôi khi...
Rất nhiều những đôi khi như vậy
Ta bỗng nhận ra
Phương ấy
Dẫu xa ngái dặm đường về nam
Vẫn sẽ sàng hơi thở
Thơm và dịu
Như ngọn gió nồm mỗi đêm
Thồi vào giấc ngủ.

Ngày mai
Ta lại về Phương ấy...
Đến nơi rồi..có khi nào nhận ra
Rằng Phương ấy..
Vẫn xa.

Tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng 11/9/20013.

Trúc sơn trang.

Đăng ngày 11/09/2013


Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan