Showing posts with label gia đình. Show all posts
Showing posts with label gia đình. Show all posts

Wednesday, September 30, 2015

HỒ SƠ VĂN HỌC

 


HỒ SƠ VĂN HỌC
Họ tên : NGUYỄN XUÂN ĐỨC
Bút danh : XUÂN ĐỨC
Ngày sinh : 4-1-1947
Quê quán : Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh , Quảng Trị