Thursday, December 31, 2015

MỘT NĂM - thơ

MỘT NĂM.

Một năm thật ngắn ngủi..
Khi ta kéo trang văn vượt dốc, băng đồi
Cũng nhiều bận mệt nhoài định bỏ
Thì chính con chữ lại cõng ta vượt khúc cua lầy.. 

Một năm thật quá dài..
Heo hút đường xa một mình một ngựa
Nhìn  đâu cũng thấy loài dòi bọ..
Ngoảnh đâu cũng rác rưởi bốc mùi... 

Một năm ba trăm sáu lăm ngày
Ngày nào cũng ngập nắng trời, ngày nào cũng lầy bùn đất
Ngày nào cũng hạnh phúc
Ngày nào cũng tai ương.
 
CỬA VIỆT.
Chiều cuối năm. ( 31/12/2015)

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan