Wednesday, September 30, 2015

THƠ LÀM NƠI QUÁN NHẬU


Tác giả: Xuân Đức


Mặt đỏ phừng phừng tay vung tay
Bất phân già trẻ mày chúng mày
Anh hùng đâu dễ chia cao thấp
Thế sự vơi đầy say thật say

Đổ nước nghiêng thành, “dô” cứ “dô”
Áo mũ xênh xang, rồ phát rồ
Nghĩa cả mười phương lòng đem trải
Một tấc đến giời chí lớn phô

Vì nước xông lên “trăm phần trăm”
Vì dân dẫu chết, nhằm ăn nhằm...
- Ể bé đánh giày, đi chỗ khác
Chốn này đâu phải chỗ mày măm !11/2007


 Đăng ngày 05/01/2008

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan