Saturday, October 3, 2015

LẢM NHẢM

Tác giả: Lao Trang

Năm qua thất bát liêu xiêu
Năm nay giáp hạt cũng nhiều phong ba
Xưa nay trong cõi tác gia
Chữ thời kia mới bằng ba chữ tài.

Đăng ngày 08/03/2015

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan