Saturday, October 3, 2015

Một mình


Tác giả: Lão Trang

Lão bà heo cháu vào bệnh viện
Bỏ lại nhà hoang Lão một mình
Sáng lạnh mù sương vườn không dấu
Chiều buồn cửa bể, sóng lặng im.

Cả đời nhào lộn trong cát bụi
Thèm góc riêng tư chốn lặng thầm…
Nay buổi xế chiều bên biển vắng
Bỗng nhiên thấy sợ cõi thinh không.

Cửa Việt 6/3/2014

Đăng ngày 06/03/2015

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan