Saturday, October 17, 2015

Vài hình ảnh về cuộc hội trường Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống TPHTH Vĩnh Linh

Tác giả: Xuân Đức

Bạn học khoá 1963-1966Vài cảnh trong màn sử thi truyền thống do học sinh nhà trường biểu diễn


 Đăng ngày 12/09/2009

Nhận xét

Chia sẻ cho bạn bè

Bài viết liên quan